MinGruppen – tilgængelighed og uderum til byboere

MinGruppen består af MinAltan, MinElevator, MinRådgivning og MinPlatform.

Koncernen er i dag én af Danmarks førende leverandører af altaner, energioptimerede vinduer, radiatorer, lejlighedsdøre samt elevatorer til eksisterende ældre etageejendomme. Vi udlejer desuden platforme til byggeprojekter. Vores passion er at skabe tidssvarende energioptimerede boliger, tilgængelighed for alle og grønne uderum.

I samspil med vores kunder og samarbejdspartnere; boligforeninger, boligadministratorer samt rådgivende arkitekter og ingeniører, bidrager vi til en bæredygtig samfundsudvikling ved at give lejlighedsbeboere større livskvalitet og aktivt tage del i visionen om at gøre Danmarks eksisterende etageejendomme grønnere, tryggere og mere funktionelle.

Det er kernen i vores mission. Det, vores forretningsstrategi er forankret i.

Passioneret team med en fælles vision

I hjertet af Frederiksberg har vi kontor og showroom, så vi altid kan være tæt på vores kunder. I Avedøre har vi produktion og lager. Grundet vores inhouse team bestående af 130 passionerede rådgivere, ingeniører, bygningskonstruktører, projektledere, HRmedarbejdere, økonomi- og kommunikationsfolk, jurister samt montører med håndværksrelevant baggrund kan MinGruppen levere en full-service entrepriseløsning og tage ansvar for hele byggeprocessen.

Bæredygtighed som filosofi og forretningsmodel

MinAltans altaner er Cradle to Cradle certificerede

Klodens tilstand bekymrer mange af os, og ”business as usual” er ikke længere en mulighed. Det er ikke nok med små ændringer. Vi skal helt ind i kerneforretningen. Vi har derfor i 2021 forpligtet os til at arbejde med bæredygtighed i hele organisationen.

Da MinAltan udgør størstedelen af organisationen, har vi indledningsvist udarbejdet en bæredygtighedsstrategi og handlingsplan for denne del af koncernen. I 2022 nåede vi en vigtig milepæl, da vores altaner blev Cradle to Cradle certificeret. Læs mere om MinAltans bæredygtighedsrejse.

Læs mere
MinAltan Cradle to Cradle certificeret
, Forside

I 2008 stiftede Ryan Hald og jeg MinAltan i Århus. Vi så et stort udækket behov på altanmarkedet, hvilket blev startskuddet for etableringen af MinAltan.

Siden er flere Min-virksomheder kommet til og MinGruppen er vokset til 130 medarbejdere. Det, at vi har udvidet lokalerne på Frederiksberg seks gange, viser på håndgribelig vis, hvilken fantastisk vækstrejse MinGruppen er på.

Jonas Juul-Olsen, adm. direktør, MinGruppen

MinAltan
MinElevator
MinPlatform
MinRågivning